Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 06.01.2010 11:00:53 

Pravidla
Pravidla knoflíkové kopané se neustále vyvíjí a proto ČLHKK vydává průběžně jejich nová vydání na základě neustávající diskuse hráčů, kteří se touto hrou zabývají. Většinou se nejedná o zásadní změny, jsou však všechny na tomto místě zachyceny.
Pravidla jsou v kompletním znění a mnohým se mohou zdát složitá, ale již první hrou se přesvědčíte pravého opaku. Pravidla jsou jednoduchá a pochopí je opravdu každý.


Pravidlo 1        DEFINICE KNOFLÍKOVÉ KOPANÉ
    Knoflíková kopaná je stolní hra, při které se dva soupeři snaží každý pomocí svých 11 hracích figur a cvrnkání dopravit těmito hracími figurami míč do soupeřovy branky. Po každém tahu se soupeři pravidelně střídají a to vždy tehdy, když jsou hrací figury a míč na hrací desce opět v klidu. Vítězem se stává ten, kdo vstřelí soupeři více branek.

Pravidlo 2        HRACÍ POTŘEBY
    K provozování knoflíkové kopané je potřeba několik základních věcí.
Hlavní věcí je hrací deska s brankami, dále jsou potřeba hrací figury, míč, případně stopky a počítadlo branek.

Pravidlo 2.1        Hrací deska

    Hrací deska je základem pro provozování knoflíkové kopané. Skládá se z hrací plochy a mantinelů. Hrací deska může být zhotovena z různých materiálů. Vždy však musí být rovná, hladká a pevná (nesmí se prohýbat). Hrací desku lze vyrobit ze surové dřevotřísky či laminovaných dřevotřísek. Lze použít i lakolit, sololit, umakart či PVC materiál, avšak u těchto materiálů je třeba použít další desku jako podklad, jelikož jde o prohýbající se materiály. Klouzavost povrchu musí být taková, aby při cvrnknutí hrací figura přejela potřebnou vzdálenost, aniž by se začala kutálet. V žádném případě by neměl být problém přecvrnknout celé hřiště s ohledem na drsnost materiálu.
Rozměry hrací desky jsou dány součtem rozměrů hrací plochy a mantinelů.
Pravidlo 2.1.1    Hrací plocha
    Hrací plochou se rozumí prostor, v němž se odehrávají zápasy. Hrací plochu tvoří hřiště, branky a zámezí. Hrací plocha má tvar obdélníku a její rozměry jsou shodné s rozměry hrací desky nepočítaje šířku mantinelů.
Pravidlo 2.1.1.1    Hřiště
    Hřiště se podobá svým vzhledem hřišti pro skutečnou kopanou. Hřiště tvoří postranní čáry (delší ohraničující čáry), brankové čáry (kratší ohraničující čáry), branky (uprostřed každé brankové čáry a tvořené dvěma svislými brankovými tyčemi postavenými ve stejné vzdálenosti od rohu hřiště a břevnem spojujícím tyto dvě tyče), středová čára (napříč hrací plochy), středový kruh (měřený od středové značky), středová značka (uprostřed středové čáry), branková území (ohraničující branku dvěma kolmými a jednou rovnoběžnou čarou k brankové čáře), pokutová území (ohraničující brankové území dvěma kolmými a jednou rovnoběžnou čarou k brankové čáře), pokutové značky (umístěné v pokutovém území na pomyslné kolmici k brankové čáře, vedené ze středu brankové čáry), pokutové oblouky (měřené od pokutové značky) rohové značky (půlkruhové značky měřené od rohu hřiště) a pomocné rohové značky (krátké kolmice k postranní a brankové čáře, měřené od rohu hřiště).
    Všechny čáry musí být vyznačeny výraznou barvou, jež je na první pohled dobře rozeznatelná od podkladu hrací desky. Lze použít nesmazatelný fix případně latexovou barvu.
Pravidlo 2.1.1.1.1    Rozměry hřiště
    Šířka je od 60 cm do 90 cm, délka  od 80 cm do 130 cm. Branková  území mají  rozměry 16 cm x 5 cm, pokutová  území  32 cm x 16 cm. Vzdálenost pokutové značky od branky je 10 cm. Poloměr  pokutového  oblouku  je 10 cm, poloměr rohové značky je 2 cm, poloměr středového kruhu je 7 cm. Šířka čar je 2 - 3 mm.
Pravidlo 2.1.1.1.2    Výška hřiště
    Hřiště musí být položeno ve výšce 80 – 90 cm od podlahy
Pravidlo 2.1.1.2    Branky
    Branky mohou být zhotoveny z plechu, tužšího papíru či síťoviny, avšak tyče a břevno musí být z kovového drátu. Branky musí být vyndavací, aby bylo možné vycvrnkávání i zevnitř branky a musí být uzavřené, aby míč při vstřelení branky nemohl  vylétnout  ven zadem. Těsně za   každou  brankou by měl být umístěn nízký 2 - 3 mm vysoký mantinel o stejné šířce jakou má branka, aby v případě cvrnkání zevnitř branky mohl být tento mantinel využit k odrazu hrací figury. U vyndavacích branek musí být na brankové čáře vedle branky vyvrtány na každé straně ještě dva otvory, aby bylo možno pro daný cvrnk zevnitř branky použít brankovou bočnici
(tzn. že se branka vyndá a umístí o jeden otvor vedle).
Pravidlo 2.1.1.2.1    Rozměry branky
    Vnitřní šířka je 8 cm, hloubka (měřeno od vnějšího okraje brankové čáry) 3 cm a vnitřní výška 2,5 cm. Brankové  tyče a  břevno mají průměr 2 - 4 mm.
Pravidlo 2.1.1.3    Zámezí
    Zámezím  se  rozumí  plocha  mezi  hřištěm   a  mantinely. 
Pravidlo 2.1.1.3.1    Rozměry zámezí
     Šířka  zázemí  je 5 cm - 10 cm na všech stranách.
Pravidlo 2.1.2    Mantinely
    Okraje hrací desky musí být opatřeny mantinely, které zabraňují zbytečnému vypadávání hracích figur a míče během hry z hrací desky. K výrobě mantinelů se hodí použít dřevěné či kovové lišty, aby se od nich hrací figury příliš neodrážely.
Pravidlo 2.1.2.1    Rozměry mantinelů
    Výška je 0,5 cm - 1,5 cm, šířka 2 cm - 3 cm, délka je shodná s obvodem
hrací plochy.

Pravidlo 2.2        Hrací figury
    Hrací figura se skládá z kluzné části a dresu. Každý z hráčů má 11 hracích figur
(1 brankář a 10 figur v poli).
V průběhu hry se může počet hracích figur snížit až na
počet 7. Všechny hrací figury jsou si rovnocenné i přesto, že se mohou od sebe lišit velikostí. Výjimku tvoří hrací figura brankáře, jenž může být v průběhu hra přítomna v brance, aniž by se z ní vyndávala.
Hrací figury mohou být vyrobeny jen z kovových materiálů (krom magnetu) či plastických hmot a jejich spodní část do výšky 2 mm od kluzné části musí být ve tvaru válce. V dolní části je povoleno minimální zbroušení hran do výšky 0,1 mm od kluzné části.   
Pravidlo 2.2.1    Kluzná část
    Spodní část hracích figur se nazývá kluzná část. Tuto část je zakázáno barvit, čímkoli natírat či na ní lepit dres.
Pravidlo 2.2.2    Dresy
    Každá hrací figura musí být na své vrchní části polepena dresem, jenž slouží k rozlišení hracích figur soupeřících hráčů na hrací ploše. Je dobré, když má hráč více druhů hracích figur (více různých dresů), aby nedošlo k tomu, že by k zápasu soupeři nastoupili s hracími figurami stejného barevného vzhledu. Hrací figura brankáře u každého týmu musí být označena dresem odlišným od ostatních hracích figur.
    Hrací figura neoznačená dresem se nesmí nacházet na hrací desce. Musí být nahrazena jinou hrací figurou s dresem.
Pravidlo 2.2.3     Rozměry hracích figur
    Průměr je 18 mm - 22 mm, výška bez dresu 2 mm  - 10 mm, hmotnost není omezena.Pro hrací figuru s dresem je povolená maximální výška10,1 mm.

Pravidlo 2.3        Míč
    Míčem pro knoflíkovou kopanou je kovové nevypouklé kolečko (maticová plochá podložka), které se po zatlačení na jeho jednu část nesmí na straně druhé viditelně nadzvednout. Pro výraznost je toto kolečko na vrchní straně barevně polepeno. Spodní kluzná strana musí být původní
(tj.ničím natřená ani polepená).
Pravidlo 2.3.1    Rozměry míče
    Průměr je 15 mm - 17 mm,
výška 1 mm - 1,5 mm, hmotnost není omezena.

Pravidlo 2.4        Stopky a počítadlo branek
    Rozhodčí případně hráč pověřený měřením času zápasu musí být vybaven stopkami, nebo alespoň hodinkami. Pro zápasy se doporučuje použít počítadlo branek.

Pravidlo 3        HRACÍ DOBA
    Zápasy knoflíkové kopané mají stanovenou základní hrací dobu. Nedojde-li v této hrací době k rozhodnutí zápasu, nastává prodloužení hrací doby. Nerozhodne-li se zápas ani v tomto prodloužení, přichází na řadu rozstřel ze značky pokutového kopu.

Pravidlo 3.1        Základní hrací doba
    Oficiální  utkání  knoflíkové  kopané   se  hrají na  dva  poločasy každý  po
15 minutách hrubého času. Po uplynutí prvních 15 minut si hráči vymění poloviny hrací plochy. Rozhodčí je povinen nastavit každý poločas, v němž podle jeho mínění byl čas promeškán z jiných příčin než samotnou hrou (např. hledání míče, úraz apod.). Rozhodčí musí prodloužit každý poločas, je-li třeba provést pokutový kop, přímý kop, nepřímý kop a roh nařízený v normální době hry.
    Poločasová přestávka, určí-li ji pořadatel, trvá nejdéle 5 minut.

Pravidlo 3.2        Prodloužení hrací doby
    V některých zápasech je nutné při nerozhodném výsledku určit vítězného hráče. Z tohoto důvodu se hra prodlužuje o 2 x 5 minut. Před tímto prodloužením mají hráči nárok na přestávku v trvání maximálně 3 minuty.
Před zahájením prodloužení provede rozhodčí losování.
Po uplynutí první poloviny prodloužení není přestávka. Hráči si vymění poloviny hrací plochy a příslušný hráč ihned pokračuje výkopem. Padne-li v prodloužení hrací doby branka, zápas končí. Skončí-li zápas i po prodloužení nerozhodně, stanoví vítěze kopy na branku z pokutové značky.
Pravidlo 3.2.1    Prodloužení hrací doby na Extralize a Českém poháru
    V těchto soutěžích je výjimka. Pokud bude mezi dvěma hráči (týmy) ve vzájemných zápasech stejné skóre, prodlužuje se o 10 minut + následné další prodloužení, dokud nebude zápas rozhodnut ve vítězství jednoho týmu.
U tohoto pravidla neplatí zlatý gól

Pravidlo 3.3        Kopy na branku z pokutové značky
    Kopy na branku z pokutové značky jsou opatřením stanovujícím vítěze vylučovacích zápasů v případě, že je výsledek nerozhodný i po prodloužení hrací doby.
    Kopy na banku provádí hráči střídavě tak, že si vyberou pět svých hracích figur, které se musí v kopech vystřídat. Oba hráči pak uskuteční nejdříve pět kopů (po každém kopu se soupeři ve střelbě střídají). Jestliže je i nadále výsledek nerozhodný, v kopech na branku se opět  pokračuje, dokud při stejném počtu kopů na branku (už jich nemusí být dalších pět) dosáhne jeden hráč o jednu branku více než hráč druhý. Hrací figury se v tomto nastavení i nadále střídají a to do té doby, kdy se vystřídají všechny ve střelbě včetně brankáře. Poté mohou zahrávat znovu ty hrací figury, které již střílely.

Pravidlo  4        UVÁDĚNÍ HRACÍCH FIGUR DO POHYBU
    Uvádění hracích figur do pohybu je možné pouze cvrnkáním a pravidelným střídáním obou soupeřů.

Pravidlo 4.1        Cvrnkání
Cvrnkání je úkon, při kterém prst krátkým ťuknutím uvede hrací figuru do pohybu a přitom dlaň hráče spočívá pevně na desce či nad ní a po odcvrnknutí hrací figury se nepohybuje již v jejím směru. Jiným způsobem než cvrnkáním je zakázáno s hracími figurami pohybovat. Cvrnkat do hracích figur je možno libovolným prstem. Cvrnknuto je tehdy, pohne-li se hrací figura z místa. Toto platí v průběhu hry. Při rozehrávání různých kopů či vhazování míče je cvrnknuto tehdy, pohne-li se míč z místa.

Pravidlo 4.2        Střídání hráčů
    Hráči se ve cvrnkání pravidelně střídají, přičemž by pauza mezi dvěma cvrnky soupeřících hráčů neměla být delší než 5 sekund. Každé cvrnknutí musí následovat až poté, kdy jsou všechny hrací figury a míč v klidu. Od tohoto uklidnění se pak počítá již zmíněných 5 sekund.

Pravidlo 5        ZAHÁJENÍ HRY
    Zahájení hry se provádí na začátku každého poločasu a po každé dosažené brance.

Pravidlo 5.1         Výkop - zahájení hry
    Před zahájením zápasu se losuje o polovinu hrací plochy a o výkop. Hráč, který vyhrál los, může volit buď polovinu hrací plochy nebo výkop. Soupeř má právo si zvolit ze zbývajících variant. 
    Výkop se provádí na začátku každého poločasu, přičemž v druhém poločase provádí výkop soupeř hráče,  jenž jej prováděl v poločase prvním.       
    Výkop se provádí  po dosažení branky, přičemž jej provádí ten hráč, který branku obdržel.

Pravidlo 5.2         Postavení hracích figur zahrávajících výkop
    Výkop je prováděn dvěma hracími figurami, jež musí stát před výkopem ve středovém kruhu. Žádná z těchto dvou hracích figur nesmí stát před výkopem celou svou plochou na hrací polovině soupeře a blíže než 2 cm k míči. Samotný výkop se provádí ze středového bodu, na němž je umístěn míč. 
    Hra je zahájena tehdy, dotknou-li se míče obě rozehrávající hrací figury na jedno cvrnknutí.

Pravidlo 5.3        Postavení ostatních hracích figur
    Každý z hráčů si může své hrací figury rozestavit při výkopu na hřišti dle vlastní úvahy. Musí však dbát na to, aby stály na vlastní polovině hřiště a nestály ani částí své plochy v brankovém území, území soupeře, středovém kruhu a zámezí. Přitom čáry jsou součástí toho území, které ohraničují. Výjimkou je hrací figura brankáře, jež může být při výkopu i v průběhu hry v brance. 

Pravidlo 6         PŘERUŠENÍ HRY
    K přerušení hry dochází, opustí-li míč hřiště, případně dopustí-li se jeden ze soupeřů nějakého přestupku.

Pravidlo 6.1        Míč mimo hru
    Míč mimo hru se nachází tehdy, přešel-li celou svou plochou postranní či brankovou čáru kromě prostoru mezi brankovými tyčemi. Podle toho, kde míč přešel čáru, se pokračuje v navázání hry různým způsobem. Míč uvede do hry soupeř hráče, jehož hrací figura se na hřišti dotkla míče jako poslední. To neplatí v případě, kdyby jeden z hráčů zahrál o soupeřovu hrací figuru míč do zámezí dvakrát těsně za sebou.

Pravidlo 6.1.1    Vhazování míče - házený aut

    Přejde-li míč po hrací desce či ve vzduchu úplně postranní čáru, vhazuje jej na hrací plochu ten hráč, jehož hrací figura se nedotkla míče jako poslední. To neplatí v případě, kdyby jeden z hráčů zahrál o soupeřovu hrací figuru míč do zámezí dvakrát těsně za sebou a poslední nastřelení bylo za postranní čáru. V případě, že se tak stane, zahrává házený aut ten hráč, o jehož hrací figury byl míč dvakrát za sebou do zámezí nastřelen (rovnocenně se sčítá nastřelení za postranní čáru i brankovou čáru).
Pravidlo 6.1.1.1    Provedení vhození míče
    Vhození míče se provádí libovolným směrem z místa, kde míč přešel postranní čáru a to tak, že se míč secvrnkne z hrací  figury pro tento případ vybrané.Tuto figuru si může hráč podržet prstem , aby zamezil jejímu vjetí do hřiště. Házený aut může zahrát jakákoliv hrací figura hráče, jenž má hod provést. Z házeného autu nelze dosáhnout branky, ani když míč bude tečován jinou hrací figurou.  Správně zahraným házeným autem se rozumí, že míč opustí zahrávající hrací figuru a ocitne se alespoň částí své plochy v hřišti a přitom  tato zahrávající hrací figura zůstane alespoň částí v zámezí.
    Pokud míč skončí z házeného autu v brance soupeře či se již částečně dotýká její brankové čáry, provádí tento soupeř odkop od této branky. Skončí-li míč ve vlastní brance či se již částečně dotýká její brankové čáry, zahrává soupeř rohový kop.
Pravidlo 6.1.1.2    Postavení  hrací figury zahrávající vhazování míče
    Hráč, který rozehrává vhazování míče, může k tomuto hodu použít jakoukoliv vlastní hrací figuru a postavenou na místo kde míč opustil postranní čáru. Přitom nesmí zahrávat s jinou hrací figurou, zvedl-li z hrací desky za tímto účelem předtím již hrací figuru jinou. Tuto hrací figuru si však může vzít až po případném zahrání obranného cvrnku soupeřem. 
Pravidlo 6.1.1.3    Postavení ostatních hracích figur hráče zahrávajícího vhazování míče
    Ostatní figury zůstávají na svém původním místě. Výjimku tvoří pouze brankář, kterého si může hráč odcvrnknout přímo do branky, stojí-li blíže než 5 cm k místu, odkud bude vhazováno.
Pravidlo 6.1.1.4    Postavení soupeřových hracích figur při vhazování míče
Hrací figury hráče, který neprovádí vhazování míče, zůstávají na místě, kde se nacházely před tím. Soupeř má však právo tohoto hráče požádat o odcvrnknutí hracích figur, jsou-li blíže jak 5 cm k místu, odkud bude míč znovu uveden do hry. Toto odcvrnkávání se provádí kolmo k předpokládanému hodu. Výjimku tvoří hrací figura brankáře, která může být odcvrnknuta rovnou do branky.

Pravidlo 6.1.2    Kop od branky - odkop

    Přejde-li míč po hrací desce nebo ve vzduchu úplně brankovou čáru krom její části mezi brankovými tyčemi a naposledy se míče dotkla figura útočícího hráče, provádí se odkop od branky. Toto neplatí, zahraje-li  bránící hráč dvakrát těsně za sebou míč o soupeřovu figuru do zámezí, přičemž podruhé je to za vlastní brankovou čáru kromě již zmíněného případu mezi brankovými tyčemi. V tomto případě zahrává útočící hráč rohový kop. Kop od branky se zahrává i tehdy, skončí-li míč v této brance přímo z nepřímého kopu či po tečování jen jeho brankářem. Dále v případě, že míč skončí v brance či jen na brankové čáře mezi brankovými tyčemi z kopu od branky soupeře, vhazovaného autu či výkopu.
Pravidlo 6.1.2.1    Provedení kopu od branky
    Kop od branky  provádí jakákoliv figura bránícího se hráče z té poloviny brankového území, která je blíže k místu, kde míč přešel brankovou čáru. Míč se položí do správné poloviny brankového území, rozehrávající hráč si nastaví libovolně vybranou hrací figuru a uvede míč do hry. Pokud nelze položit míč kvůli ležícím hracím figurám na místo rozehrávky ani po úpravách dovolených pravidly, musí se zahrávat těsně od hrací figury nejblíže k místu rozehrávky. Přímo z kopu od branky nelze dosáhnout branky ani tehdy, byl-li míč tečován jinou hrací figurou.
    Kop od branky je zahrán po cvrnknutí a doteku hrací figury míče. Skončí-li míč po kopu od branky v soupeřově brance, zahrává soupeř kop od této branky. Skončí-li míč po kopu od branky ve vlastní brance, zahrává soupeř rohový kop.
Pravidlo 6.1.2.2    Postavení hrací figury zahrávající kop od branky
    Hráč, který rozehrává  kop od branky, může k tomuto kopu použít jakoukoliv vlastní hrací figuru. Přitom nesmí zahrávat s jinou hrací figurou, zvedl-li z hrací desky za tímto účelem předtím již hrací figuru jinou. Tuto figuru si však může vzít až po případném zahrání obranného cvrnku soupeřem. Po tomto případném obranném cvrnku soupeře si tento hráč umístí míč na místo stanovené pravidly pro daný kop a odtud je vykopnut vybranou hrací figurou. Míč však nesmí být opřen o tuto hrací figuru.
Pravidlo 6.1.2.3    Postavení ostatních hracích figur hráče zahrávajícího
kop od branky
    Hrací figury hráče, který bude míč do hry znovu uvádět, se již nijak neodcvrnkávají.
Pravidlo 6.1.2.4    Postavení soupeřových hracích figur při kopu od branky
    Hrací figury hráče, který neprovádí kop od branky, zůstávají na místě, kde se nacházely před tím. Soupeř má však právo tohoto hráče požádat o odcvrnknutí hracích figur, jsou-li blíže jak 5 cm k místu, odkud bude míč znovu uveden do hry. Toto odcvrnkávání se provádí kolmo k předpokládané střele.

Pravidlo 6.1.3    Kop z rohu - roh
    Přejde-li míč po hrací desce  nebo ve vzduchu úplně brankovou čáru krom její části mezi brankovými tyčemi a míče se přitom naposledy dotkla hrací figura bránícího hráče, provádí se kop z rohu. To neplatí v případě, kdyby útočící hráč zahrál o soupeřovu figuru míč do zámezí dvakrát těsně za sebou a poslední nastřelení bylo za brankovou čáru mimo brankové tyče (rovnocenně se sčítá nastřelení za postranní čáru i brankovou čáru). V případě, že se tak stane, zahrává bránící hráč odkop.            
    Kop z rohu  se zahrává i tehdy, skončí-li míč přímo z nepřímého kopu či jen po tečování vlastním brankáře ve vlastní brance hráče zahrávajícího tento kop. Stejně tak se zahrává kop z rohu  po kopu od branky či vhazovaném autu, skončí-li míč též ve vlastní brance hráče, jenž naposledy cvrnkal.
    Ocitne-li se míč po těsném druhém nastřelení o soupeřovu figuru za brankovou čárou (mimo brankové tyče) cvrnkajícího hráče, zahrává soupeř rohový kop proti tomuto cvnkajícímu hráči.
Pravidlo 6.1.3.1    Provedení kopu z rohu
    Kop z rohu provádí jakákoliv hrací figura útočícího hráče, který položí míč do toho čtvrtkruhu u rohu hřiště, jenž je blíže místu, kde míč přešel brankovou čáru. Poté libovolným nastavením a cvrnknutím uvede hrací figura míč do hry. Nelze-li položit míč kvůli ležícím  figurám na místo rozehrávky ani po úpravách dovolených pravidly, musí se zahrávat těsně od figury nejblíže k místu rozehrávky. Kop z rohu je zahrán po posunutí míče touto figurou. Přímo z kopu z rohu může být dosaženo branky.
Pravidlo 6.1.3.2    Postavení hrací figury zahrávající kop z rohu
    Hráč, který rozehrává  rohový kop, může k tomuto  kopu použít jakoukoliv vlastní hrací figuru. Přitom nesmí zahrávat s jinou hrací figurou, zvedl-li z hrací desky za tímto účelem předtím již hrací figuru jinou. Tuto figuru si však může vzít až po případném zahrání obranného cvrnku soupeřem. Po tomto případném obranném cvrnku soupeře si tento hráč umístí míč na místo stanovené pravidly pro daný kop a odtud je vykopnut vybranou hrací figurou. Míč však nesmí být opřen o tuto hrací figuru.
Pravidlo 6.1.3.3    Postavení ostatních hracích figur hráče zahrávajícího kop z rohu
    Hrací figury hráče, který bude míč do hry znovu uvádět, se již nijak neodcvrnkávají.
Pravidlo 6.1.3.4    Postavení soupeřových hracích figur při kopu z rohu
    Hrací figury hráče, který neprovádí rohový kop, zůstávají na místě, kde se nacházely před tím. Soupeř má však právo tohoto hráče požádat o odcvrnknutí hracích figur, jsou-li blíže jak 5 cm k místu, odkud bude míč znovu uveden do hry. Toto odcvrnkávání se provádí kolmo k předpokládané střele.

Pravidlo 6.1.4    Opakované nacvrnknutí míče o soupeřovu hrací figuru do zámezí
    Zahraje-li jeden z hráčů dvakrát těsně po sobě míč o soupeřovu hrací figuru do zámezí, míč do hry již uvede hráč, o jehož hrací figuru byl míč do zámezí zahrán. Míč uvede znovu do hry způsobem, který stanovují pravidla, jakoby se míče dotkla jako poslední hrací figura hráče, jenž míč o soupeřovu hrací figuru do zámezí nastřelil.

Pravidlo 6.2        Obranný cvrnk
    Zahraje-li jeden z hráčů o soupeřovu hrací figuru míč do zámezí, má tento soupeř nárok na obranný cvrnk. Znamená to, že může cvrnknout jakoukoliv svou hrací figurou libovolným směrem. Pak teprve může druhý hráč uvést míč do hry. Při obranném cvrnku může též dojít k faulu. V tomto případě si může soupeř vybrat mezi původním uvedením míče do hry a nepřímým kopem z místa faulu.

Pravidlo 6.3        Dosažení branky
    Branky je dosaženo, přejde-li míč úplně brankovou čáru mezi brankovými tyčemi a břevnem. Branka neplatí, dostane-li se míč do soupeřovy branky přímo z nepřímého kopu, z nepřímého kopu pouze po tečování brankářem, z kopu od branky, z vhazování míče, případně po jiném porušení pravidel (předcházel-li faul, nesprávný cvrnk, nedovolená hra apod.). Branka též neplatí z výkopu ani po tečování jinými figurami.

Pravidlo 6.4        Nedovolená hra
    Nedovolenou hrou se rozumí špatné cvrnknutí, dvojcvrnk, ruka, nedovolený dotek míče, faul, zdržování hry.
Pravidlo 6.4.1    Špatné cvrnknutí
    Zahraje-li hráč hrací figurou nedovoleným způsobem, může být proti němu zahrán nepřímý kop z místa přestupku či přímý kop (resp.pokutový kop došlo-li k provinění v pokutovém území). Jestliže se navíc tato hrací figura posléze dotkla míče, zahrává se tento přímý či nepřímý kop z místa doteku hrací figury s míčem. Špatným cvrnknutím se rozumí např. šoupání rukou do figury či postrčení figury nebo to, když hráč při uvádění míče do hry si tento míč před vystřelením opře o hrací figuru.
Pravidlo 6.4.2    Dvojcvrnk
    Zahraje-li jeden z hráčů v průběhu hry dva cvrnky těsně za sebou, aniž by mezi tím cvrnkal soupeř, zahrává tento soupeř nepřímý kop z místa druhého cvrnku (nedošlo-li k tečování míče), případně z místa, kde došlo k tečování míče.Nebo zahrává kop přímý (resp.pokutový došlo-li k provinění v pokutovém území). Dvojcvrnkem není, pohne-li hráč na jedno cvrnknutí dvěma či více hracími figurami.
Pravidlo 6.4.3    Ruka
    Rukou se rozumí to, když některý z hráčů v průběhu pohybu míče a hracích figur rukou či jiným způsobem zastaví či posune míč nebo tyto hrací figury. V tomto případě se zahrává nepřímý kop z místa doteku ruky s míčem či hrací figurou anebo kop přímý (resp.pokutový došlo-li k provinění v pokutovém území).
Pravidlo 6.4.4    Nedovolený dotek míče
    Pokud se míče dotkne hrací figura ihned poté, co s ním zahrála rohový kop, kop od branky, vhození míče, přímý či nepřímý kop a míče se mezi tím nedotkne žádná jiná hrací figura, jedná se o nedovolený dotek míče. V tomto případě zahrává soupeř nepřímý či přímý kop (resp.pokutový došlo-li k provinění v pokutovém území).
Pravidlo 6.4.5    Faul
    Faulem se rozumí náraz hracích figur cvrnkajícího hráče do hracích figur soupeře, aniž by se předtím jakákoliv hrací figura cvrnkajícího hráče dotkla míče. Za faul si postižený hráč může vybrat mezi nepřímým či přímým kopem (resp.pokutovým kopem došlo-li k provinění v pokutovém území a byl-li zde i míč). Dojde-li vinou jednoho z hráčů k úmyslnému faulu na soupeřovu hrací figuru, může rozhodčí nařídit navíc vyloučení faulující hrací figury ze hry. K faulu může dojít jak na hřišti tak i v zámezí, stejně tak jako při samotné hře či jejím přerušení, kdy si některý z hráčů v rámci pravidel odcvrnkává hrací figury. Faulovat je možné i při různých rozehrávkách (roh, kop od branky apod.) kdy hráč netrefí míč na místě rozehrávky. U několikanásobného faulu si postižený může vybrat zahrání za kterýkoli z těchto faulů. Vzájemné narážení hracích figur cvrnkajícího hráče o sebe před dotykem míče není posuzováno jako faul.
Pravidlo 6.4.6    Zdržování hry
    Pokud některý z hráčů způsobuje svými hracími figurami blokování míče, kterého se soupeř nemůže bez faulování dotknout, je toto posuzováno jako zdržování ve hře. Proti proviněnému hráči se nařizuje nepřímý kop z místa, kde zůstal míč. Blokováním míče se rozumí zabránění soupeřovým hracím figurám v dotyku míče po dobu tří cvrnků blokujícího hráče.
    Zdržováním hry je i pomalé rozhodování jednoho ze cvrnkajících hráčů v průběhu hry. Čas k přemýšlení před cvrnkem by neměl být delší než 5 sekund. Stane-li se tak, bude hráč rozhodčím napomenut a při dalším takovémto opakovaném zdržování oslaben o jednu hrací figuru, a to tu, kterou naposledy proti soupeři zahrál (vyjma hrací figury brankáře).
    Zdržováním hry se rozumí též pomalé rozestavování hracích figur na hřišti po obdržené brance. Toto rozestavování by nemělo být delší než 15 sekund. Při tomto přestupku bude hráč rozhodčím napomenut a po dalším opakování oslaben o jednu hrací figuru, kterou určí rozhodčí losem (vyjma hrací figury brankáře).
Pravidlo 6.4.7    Opakovaná rozehrávka
    V případě, že se hráč rozehrávající výkop, roh, kop od branky, pokutový kop, přímý či nepřímý kop netrefí dvakrát po sobě míč, patří rozehrávka z místa ležícího míč soupeři jako nepřímý kop.
Pravidlo 6.4.8    Nesecvrnknutí figury z míče
Nepovede-li se hráči secvrnknout hrací figuru z míče, bude proti němu následovat nepřímý kop z místa kde leží míč, respektive z hranice brankoviště udál-li se přestupek v něm. Dojde-li k nesecvrnknutí ve vlastním pokutovém území bude následovat pokutový kop.

Pravidlo 7        TRESTNÉ KOPY
    Trestné kopy jsou kopy, které se nařizují za porušení pravidel hry u jednoho ze soupeřících hráčů. Tento trestný kop vždy zahrává hráč, který se tímto porušením pravidel neprovinil a může si vždy vybrat mezi přímým kopem či nepřímým kopem. Toto se netýká však faulu v pokutovém území kde se jedná vždy o pokutový kop.

Pravidlo 7.1        Pokutový kop - penalta
    Pokutovým kopem se rozumí kop ze značky pokutového kopu. Tímto kopem lze přímo dosáhnout branky.
    Pokutový kop se nařizuje za faul na soupeřovu hrací figuru ve vlastním pokutovém území a to tehdy, pokud byl v tomto pokutovém území současně i míč.
    Pokutový kop se nařizuje též za ucvrnknutí míče z vlastního pokutového území nesprávným cvrnknutím, též ucvrnknutím míče hrací figurou, která se nemohla dotknout míče, stejně jako za zastavení míče v pokutovém území rukou.
    Není-li z pokutového kopu dosaženo branky, pokračuje se dále ve hře dle pravidel.
Pravidlo 7.1.1    Provedení pokutového kopu
    Pokutový kop zahrává postižený hráč ze značky pokutového kopu.
Pravidlo 7.1.2    Postavení střílející hrací figury a hrací figury brankáře
    Po odsunutí všech hracích figur z pokutového území si střílející hráč připraví míč na pokutovou značku a hrací figuru nastaví ke střele. Přitom nesmí zahrávat s jinou hrací figurou, zvedl-li z hrací desky za tímto účelem předtím již hrací figuru jinou. Míč však nesmí být o tuto hrací figuru opřen.  Poté si soupeř nastaví svého brankáře, který se musí dotýkat brankové čáry. Pak střílející hráč může zahrát pokutový kop.
Pravidlo 7.1.3    Postavení ostatních hracích figur
    Při pokutovém kopu nesmí být v pokutovém území žádná jiná hrací figura krom hrací figury chytajícího brankáře a střílející hrací figury. Ostatní hrací figury, které se v pokutovém území nesmí nacházet, si vlastnící hráč odsune a to těsně za hranici pokutového území nejbližším směrem.

Pravidlo 7.2        Přímý kop
    Přímý kop je každý kop, při kterém si nechá postižený hráč vrátit rozhodčím hrací figury a míč do postavení před tímto proviněním soupeře.
     Přímý kop zahrává hráč, jehož hrací figura či figury byly faulovány soupeřem. 
    Přímý kop se zahrává i tehdy, když byl hrací figuře, jež mohla střílet, ustřelen míč špatným cvrnknutím či figurou, která se nemohla dotknout míče.
    Přímý kop se také nařizuje, když hráč, na jehož branku míč přímo směřoval, zastaví tento míč rukou či jiným způsobem.
Pravidlo 7.2.1    Provedení přímého kopu
    Zahrávající hráč provádí přímý kop cvrnknutím do libovolné hrací figury (nejen faulované) na míč z toho místa, na kterém stála na hřišti těsně před faulem. Míč též musí stát na místě, kde se nacházel před faulem.
Pravidlo 7.2.2    Postavení hrací figury zahrávající přímý kop
    Zahrávající hrací figura musí stát na tom místě, kde byla faulována. Tento kop lze zahrávat s libovolnou hrací figurou.
Pravidlo 7.2.3    Postavení  ostatních hracích figur hráče zahrávajícího přímý kop
    Hrací figury postiženého hráče, které se po faulu soupeře též pohnuly, rozhodčí vrací do jejich postavení před tímto faulem.
Pravidlo 7.2.4    Postavení soupeřových hracích figur při přímém kopu
    Hrací figury faulujícího hráče, které se po faulu též pohnuly, rozhodčí vrací do jejich postavení před tímto faulem.

Pravidlo 7.3        Nepřímý kop
    O nepřímý kop se jedná vždy, když se hráč vzdá zahrávání přímého kopu, při kterém se hrací figury i míč vrací do postavení před přestupkem soupeře.
    Nepřímým kopem se rozumí kop, kterým lze dosáhnout branky pouze po předchozím tečování tohoto míče jinou hrací figurou. Branka však neplatí, když míč tečuje pouze figura rozehrávající  a figura brankáře na něž je stříleno.   
Nepřímý kop se dále nařizuje za zdržování hry - blokování míče.
Pravidlo 7.3.1    Provedení nepřímého kopu
    Nepřímý kop se zahrává z místa faulu či přestupku (tzn. z místa špatného cvrnknutí, nebyl-li jím ucvrnknut míč; pokud jím byl ucvrnknut míč, pak se zahrává z místa tohoto doteku). Nelze-li položit míč kvůli ležícím hracím figurám na místo rozehrávky ani po úpravách dovolených pravidly, musí se zahrávat těsně od figury nejblíže k místu přestupku. Dojde-li  k faulu v brankovém území či v brance a hráč si poté zvolí nepřímý kop, zahrává se tento nepřímý kop z čáry tohoto brankového území nejblíže místa přestupku.
Pravidlo 7.3.2    Postavení hrací figury zahrávající nepřímý kop
    Zahrávající hrací figura může být před provedením kopu libovolně nastavena.  Přitom hráč nesmí zahrávat s jinou hrací figurou, zvedl-li z hrací desky za tímto účelem předtím již hrací figuru jinou. Tuto hrací figuru si však může vzít až po případném zahrání obranného cvrnku soupeřem. Míč před rozehráním nesmí být opřen o hrací figuru.
Pravidlo 7.3.3    Postavení  ostatních hracích figur hráče zahrávajícího nepřímý kop
    Hrací figury hráče, který bude zahrávat vhazovaný aut, kop od branky či nepřímý kop, se již nijak neodcvrnkávají.
Pravidlo 7.3.4    Postavení soupeřových hracích figur při nepřímém kopu
    Hrací figury hráče, který neprovádí nepřímý kop, zůstávají na místě, kde se nacházely před tím. Soupeř má však právo tohoto hráče požádat o odcvrnknutí hracích figur, jsou-li blíže jak 5 cm k místu, odkud bude míč znovu uveden do hry, ve směru střely (viz obrázek u pravidla 6.1.1.4.).Toto odcvrnkávání se provádí kolmo k předpokládané střele.

Pravidlo 7.4        Výhoda
    Výhodou se rozumí, když hráč poškozený faulem či jiným nedovoleným přestupkem soupeře nevyužije následného přímého či nepřímého kopu případně pokutového kopu ani možnosti opakovat po soupeři špatně vhozený míč a pokračuje ve hře, jakoby se nic nestalo. Může se to stát v případě, kdy se naskýtá výhodnější příležitost  ohrozit soupeřovu branku.

Pravidlo 8        ODSTRAŇOVÁNÍ A NASAZOVÁNÍ HRACÍCH FIGUR, MÍČE A BRANEK
    V průběhu hry může dojít k různým kuriózním situacím, kdy hrací figury či míč skončí v neobvyklých polohách. Proto je třeba znát, jak který případ řešit.
Pravidlo 8.1        Odstraňování hracích figur za rozehrávající hrací figurou
    V případě, že hráči brání v cvrnknutí jakákoliv jiná hrací figura a nemůže si proto vložit prst za svou hrací figuru, smí si překážející hrací figuru odstranit, i když se jedná o hrací figuru soupeře. Po odcvrnknutí musí odstraněné hrací figury vrátit na jejich původní místo. Při hře vyjma standardních situací (viz pravidlo 8.11) nelze odstraňovat hrací figury stojící ve směru cvrnknutí a ani ty, do nichž by mohla cvrnkající hrací figura narazit (viz obrázek).
Pravidlo 8.11    Odstraňování hracích figur bránících rozehrávce
    V případě, že při rozehrání rohu, kopu od branky či nepřímého kopu stojí mezi míčem a rozehrávající hrací figurou jiná soupeřova figura do nichž by mohla cvrnkající hrací figura narazit , lze tuto hrací figuru odsunout nejbližším směrem z prostoru kde by mohlo dojít k srážce s jinou figurou, dříve než by bylo rozehráno. Odsunutí provádí zahrávající hráč a hrací figury se po odehrání vrací zpět.
Pravidlo 8.2        Odstranění branky za míčem
    V případě, že hráči brání v cvrnknutí jedna z branek a nemůže si proto vložit prst za svou hrací figuru, smí si tuto branku posunout o jednu dírku vpravo či vlevo, aby byla zachována funkce jedné z bočnic branky v původní poloze a to ta, v jejímž směru se bude rozehrávající  hrací figura či míč pohybovat. Po odcvrnknutí musí být posunutá branka vrácena zpět na původní místo. V žádném případě nelze posunovat branku, hrozí-li odražení míče do této branky v její původní poloze.
Pravidlo 8.3        Odstraňování hracích figur z branky
    Jestliže se v průběhu hry ocitne hrací figura na brankové čáře či celou svou plochou v brance, vyjme se a postaví vedle branky za brankovou čáru. Hrací figura se odstraní vedle branky na opačnou stranu hřiště, než se nachází míč. Odstraněná hrací figura se může postavit až po úroveň končícího brankoviště a přitom musí být celá za brankovou čarou.  Každý z hráčů si odstraňuje vlastní hrací figury.
Pravidlo 8.4        Hrací figury v zámezí a těsně u mantinelu
    Pokud se hrací figura ocitne v průběhu hry v zámezí, zůstává tam, kde skončila a může se posléze opět zapojit do hry. Výjimku tvoří hrací figura, která skončila těsně u mantinelu. Takovouto hrací figuru si může její hráč odsunout kolmo od mantinelu na vzdálenost jejího průměru. Bráni-li mu v tomto jiná hrací figura, lze ji posunout navíc ještě zpětně ve směru, odkud přilétla. Hrací figura, která skončila u mantinelu, nemůže být od tohoto mantinelu odsunuta těsně před dalším cvrnknutím do ní. To lze učinit jen tehdy, skončila-li před tímto cvrnkem u mantinelu díky soupeřově přičinění.
Pravidlo 8.5        Hrací figury mimo hrací desku a na mantinelu
    Skončí-li hrací figura v průběhu hry mimo hrací desku či na některém z mantinelů včetně mantinelu za brankou, nasazuje se na hrací plochu u mantinelu v místě, kde hrací plochu opustila, u brankového mantinelu pak vedle tohoto mantinelu. Též je možno ji ihned kolmo do hřiště posunout na vzdálenost jejího průměru od mantinelu.
Pravidlo 8.6        Hrací figura na míči
    Skončí-li hrací figura na míči, musí ji příslušný hráč v následujícím tahu secvnknout z míče.
Pravidlo 8.7        Míč nebo hrací figura na jiné hrací figuře
    Skončí-li míč na hrací figuře, aniž by se dotýkal jakkoliv hrací desky, položí ho příslušný hráč těsně vedle hrací figury na tu stranu, kam přečnívá. Pokud toto nelze určit, tak ho položí na tu stranu, odkud přilétl. Stejné pravidlo platí, skončí-li na hrací figuře v průběhu hry jiná hrací figura či se jen tato hrací figura dotýká hrací desky. V tomto případě se pokládá celou svou kluznou částí na hrací desku.
Pravidlo 8.8        Obrácený míč
    Skončí-li míč v průběhu hry svou kluznou částí nahoru, obrátí jej hráč, který je právě na řadě, do původní polohy přesně v místě, kde skončil.
Pravidlo 8.9        Obrácená hrací figura
    Skončí-li hrací figura v průběhu hry svou kluznou částí nahoru či na bok, obrátí ji příslušný hráč do původní polohy přesně v místě, kde skončila.
Pravidlo 8.10    Hrací figura na brance
    Skončí-li hrací figura na brance, odendá se vedle branky na tu stranu, na které na brance skončila. Odendaná hrací figura se může postavit až po úroveň končícího brankoviště a přitom musí být celá za brankovou čarou. Každý z hráčů si odendavá vlastní hrací figury.

Pravidlo 9        VYLOUČENÍ A STŘÍDÁNÍ HRACÍCH FIGUR
    V průběhu hry se může změnit počet hracích figur na hrací desce a to několika způsoby.
Pravidlo 9.1        Vyloučení ze hry
    Dojde-li ze strany některého z hráčů k úmyslnému faulu, může rozhodčí nařídit mimo jiné i vyloučení faulující hrací figury. To znamená, že postižený hráč již nesmí tuto hrací figuru ani žádnou jinou jako náhradu za vyloučenou hrací figuru v daném zápase použít. Hrací figura se též vyloučí za opakované zdržování ve hře.
Pravidlo 9.2        Střídání hracích figur
    Každý z hráčů má v průběhu hry možnost vystřídat maximálně tři hrací figury. Hráč je povinen vystřídat hrací figuru, která přišla o dres, případně se jinak poškodila. Došlo-li k poškození hrací figury tak, že se rozlomila na dvě části, nová střídající hrací figura se pokládá na to místo, kde skončila kluzná případně větší část hrací figury poškozené.
Pravidlo 9.3        Minimální počet hracích figur
    Je dáno, že hráč může nastoupit na začátku zápasu se 7 - 11 hracími figurami. Dojde-li k tomu, že některému z hráčů byla vyloučena hrací figura, případně o nějakou jinou hrací figuru přišel jiným způsobem a nebylo-li ji možno nahradit či došlo-li k odlepení dresu a počet hracích figur tohoto hráče klesl pod sedm, zápas pro tohoto hráče končí kontumační prohrou.

Pravidlo 10        KONEC ZÁPASU
    Zápas může skončit vítězstvím jednoho ze soupeřů, případně nerozhodným výsledkem nebo kontumačním výsledkem.
Pravidlo 10.1    Vítěz zápasu
    Vítězem zápasu se stává hráč, který vstřelí soupeři více branek.
Pravidlo 10.2    Nerozhodný výsledek
    Skončí-li zápas nerozhodným stavem (tzn. byl-li na každé straně vstřelen stejný počet branek či nebyla-li ani na jedné straně vstřelena žádná branka a nebylo-li nutné prodloužit hrací dobu), zápas skončil nerozhodně.
Pravidlo 10.3    Kontumační výsledek
    V případě, že se hráč nedostaví k zápasu či bylo-li utkání předčasně ukončeno vinou některého z hráčů, zápas pro tohoto hráče končí kontumační prohrou 0:10.

Pravidlo 11        ROZHODČÍ
    Hráči jednotlivých utkání případně pořadatelé si volí rozhodčí, kteří musí být znalí pravidel knoflíkové kopané. Rozhodnutí rozhodčího v průběhu zápasu lze změnit jen tehdy, dohodnou-li se oba hráči na opaku jeho výroku. Soutěžní zápasy hrané pod hlavičkou ČLHKK by měla řídit jen osoba se složenou rozhodcovskou či instruktorskou zkouškou.

Pravidlo 12        VÝJIMKY
    Úpravy a výjimky z těchto pravidel jsou výhradně a plně v kompetenci Konference České ligy hráčů knoflíkové kopané nebo Prezídia ČLHKK.

Pravidlo 13        PLATNOST PRAVIDEL

    Tato pravidla hry vstupují v platnost dne 1.1.2008 a platí do odvolání.

TOPlist
 Vytvořeno službou WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek